Contact

Neem voor meer informatie gerust contact met ons op! Voor het doorgeven van adreswijzigingen of vragen of wijzigingen m.b.t. donateurschap kunt u een mailtje sturen aan donateurs@degrootstekerstboom.nl. Alle overige vragen over de organisatie, sponsoring of andere zaken kunt u richten aan:

Stichting Kerstboom
T.a.v. secretariaat
Postbus 204
3400 AE IJsselstein

Email: info@degrootstekerstboom.nl
Bankrekeningnummer: NL 08 RABO 01 59 23 28 80 t.n.v. Stichting Kerstboom, IJsselstein
RSIN nummer (fiscale nummer i.v.m. ANBI status): 8155 14 037

Contactformulier

 

Aanhef

Dhr.Mevr.

Gegevens wijzigen voor donateurschap

 

Jaarlijks af te schrijven tot wederopzeggingÉénmalige machtiging

€10,00€25,00Anders, namelijk


Aanhef

Dhr.Mevr.

Hiermee geef ik aan dat bovenstaande machtigingsgegevens mogen worden aangepast en machtig ik de Stichting Kerstboom om het hierboven aangekruiste bedrag van mijn rekening af te schrijven. *

Disclaimer

Stichting Kerstboom is zeer zorgvuldig bij de samenstelling en het beheer van de website www.degrootstekerstboom.nl. Desondanks is het mogelijk dat deze website onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Stichting Kerstboom is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van technische of redactionele fouten die kunnen voorkomen op de site en voor het niet beschikbaar zijn van de site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de informatie op websites van derden, waarnaar links op deze site verwijzen.

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Stichting Kerstboom. Reproductie inclusief verspreiding is alleen mogelijk na toestemming van de eigenaar.

Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van Stichting Kerstboom. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij de eigenaar hiertoe vooraf haar schriftelijke toestemming heeft verleend.