Veelgestelde vragen

Veel vragen zijn al eens gesteld. De veel gestelde vragen hebben we hier voor u op een rijtje gezet. Mocht u toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op!

Algemeen

Wanneer gaat de boom aan?

Bij voldoende sponsorgelden zal de ontsteking van de Grootste Kerstboom dit jaar plaatsvinden op zaterdag 9 december. Houd deze website, Facebook en/of twitter in de gaten voor updates.  En steun ons!

Hoe kan ik sponsoren?

Dank voor uw interesse, als stichting kunnen wij alle hulp gebruiken. Er zijn diverse sponsorpakketten beschikbaar, klik hier voor de mogelijkheden. Daarnaast is maatwerk mogelijk, graag informeren wij u over de mogelijkheden. Neemt u daarvoor contact op met Feddo Hartelust (feddo@degrootstekerstboom.nl tel 06-3818 5305). Feddo komt graag bij u langs om deze te bespreken.

Tot wanneer brandt de boom?

Bij voldoende sponsorgelden kunnen we vanaf zaterdag 9 december t/m de Driekoningen (6 januari) genieten van de prachtige boom.

Hoe duurzaam is de boom?

Vanaf 2015 hebben we de derde generatie verlichting door middel van 120 ledlampen en een piek met led verlichting. De ledlampen zijn een stuk energiezuiniger en kunnen wel 15 jaar mee. Door de nieuwe kabels en nieuw ophangsysteem zijn de betonplaten en containers bij de tuiblokken overbodig. Dit levert een besparing op van 40% op transport- en kraankosten. Bovendien belasten we de ondergrond aanzienlijk minder dan voorheen.

Kan ik VIP worden?

Jazeker, wanneer u als bedrijf de Stichting Kerstboom sponsort krijgt u een aantal VIP kaarten voor het ontstekingsevenement. Donateurs maken ook kans om als VIP uitgenodigd te worden op dit evenement. Hier vindt u de mogelijkheden de stichting te steunen.

Donateurschap

Wat kan ik als donateur verwachten?

Via nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van de stand van zaken, geven informatie over het ontstekingsfeest en u maakt kans om als gast uitgenodigd te worden bij de ontsteking of de speciale bijeenkomst voor donateurs in de toren.

Waartoe verplicht ik me als doorlopend donateur?

Een doorlopende donateur machtigt de Stichting om jaarlijks rond 1 november en tot wederopzegging een vast afgesproken bedrag van minimaal vijf euro van zijn/haar bankrekening af te schrijven; ervan uitgaande dat de Grootste Kerstboom gaat branden. Kosten en werk besparend voor ons en gemakkelijk voor u. Als trouwe fan ontvangt u in oktober van ons altijd een attentiebericht en uiteraard kunt u uw bijdrage simpel op elk gewenst moment stopzetten.

Wanneer wordt de donatie geïncasseerd?

Vaste donateurs ontvangen vóór 15 oktober een brief of een mail waarin we aankondigen dat we begin van november de toegezegde donatie zullen incasseren. Uiteraard doen we de incasso alleen als de boom ook daadwerkelijk gaat branden en u niet voordien hebt opgezegd.

Hoeveel donateurs zijn er nodig om de Kerstboom te laten branden?

Sinds 2015, het jaar waarin we een aantal besparingen hebben doorgevoerd op de jaarlijkse montage en demontagekosten, is er ieder jaar is er ongeveer  € 40.000 nodig om de Grootste Kerstboom te laten branden. We zijn blij dat ongeveer driekwart van dat bedrag bij elkaar wordt gebracht door ongeveer 3.000 donateurs, dat bewijst dat er een brede belangstelling is.  Het overige geld komt uit sponsoring en subsidies.

Kunnen bedrijven ook donateur worden?

Donateurs zijn in principe particulieren. Voor bedrijven hebben we de vriendenformule en diverse sponsor arrangementen.

Hoe kan ik me afmelden als donateur of wijzigingen doorgeven?

Afmelden kan eenvoudig door vóór 15 oktober een mailtje te sturen aan donateurs@degrootstekerstboom.nl. Wijzigingen kunnen op hetzelfde mailadres worden doorgegeven.

Wat wordt er met mijn gegevens gedaan?

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de Stichting en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Eenmalige donateurs uit voorgaande jaren worden in oktober per brief of email benaderd met de vraag of ze ook dit jaar weer een bijdrage willen doen.

Hoeveel donateurs heeft de Stichting Kerstboom?

We worden ieder jaar gesteund door circa 3000 donateurs. Het gaat om ruim 2000 doorlopende  en 1000 eenmalige bijdragen. Veel van de eenmalige donateurs kiezen er voor ieder jaar opnieuw een bijdrage te doen. Wilt u ook donateur worden? Klik dan hier.

Hoe kan ik donateur worden?

U kunt ons nog steeds machtigen via de aanmeldingsstrook in de brief die de donateurs, die jaarlijks willen beslissen of ze weer meedoen, hebben ontvangen.

Via onze nieuwe IDEAL functionaliteit kunt u zich gemakkelijk aanmelden als donateur, maar ook een eenmalige donatie doen. U kunt natuurlijk ook vanuit uw eigen bank een bijdrage overmaken op bankrekening NL08RABO0159232880 t.n.v. Stichting Kerstboom onder vermelding van uw postcode en huisnummer en de omschrijving ‘Donatie Kerstboom’.

Wordt het geld alleen gebruikt om de Kerstboom te laten branden?

Het enige doel van de Stichting is om de ontsteking jaarlijks mogelijk te maken. Alles staat dus in het teken daarvan. Het overgrote deel van de begroting wordt besteed aan het laten monteren, demonteren en branden van de lampjes. Daarnaast wordt een deel besteed aan het traditionele ontstekingsevenement.  Verder zijn er nog beperkte kosten voor de donateurs- en sponsor acties, verzekeringen, drukwerk, web hosting e.d. Zie hiervoor ook ons jaarverslag, onderaan de pagina ‘organisatie’.

Ik ben benieuwd wie er allemaal donateur zijn. Kunnen die gegevens op de website worden geplaatst?

Ruim 40% van de donateurs is afkomstig uit IJsselstein en nog eens een kleine 40% uit Nieuwegein. De rest is verdeeld over een groot aantal andere gemeenten. Individuele gegevens van of over donateurs, verstrekken wij niet.